Amningsvänliga sjukhus och dess effekter

Till enkäten

Om projektet

Hantering av personuppgifter

Frågor och svar

Om forskaren

Om projektet

Sverige nådde en lågpunkt med amning under 70-talet då mindre än 40% of bebisar ammades fram tills två månaders ålder. Sedan dess har antalet bebisar som ammas ökat. En faktor som kan ha bidragit till ökningen är förändringar på BB till så-kallade amningsvänliga vårdrutiner.

Övergång till amningsvänliga vårdrutiner skedde på nationell nivå under 90-talet då Socialdepartementet inledde en kampanj att få alla BB till att följa WHOs riktlinjer för amningsvänliga sjukhus. Innan det blev en nationell prioritering hade ungefär hälften av alla BB i Sverige redan infört flera amningsvänliga åtgärder. I min forskning försöker jag att ta reda på när dessa förändringar skedde på olika BB i landet. 

Dokumentation på när dessa förändringar skedde är svårtillgängligt. Därför behöver jag din hjälp. 

Dina svar på enkäten hjälper mig att identifiera när en särskild åtgärd infördes, nämligen att låta spädbarnet stanna kvar i rummet hos mamman dygnet runt på BB för att främja amningen. Tidigare har det varit vanligt att barnmorskor skötte om bebisen i barnsal så att mamman fick vila, särskilt på natten, och förde barnet till mamman för amning varannan eller var tredje timme.

Dina svar är anonyma och kommer enbart att användas till att identifiera när förändringar skedde på BB. I en senare fas vill jag studera om dessa förändringar påverkar antalet barn som ammans samt deras hälsa. Till detta kommer andra datakällor att användas.

Hantering av personuppgifter

Detta forskningsprojekt följer dataskyddsförordningen. Enkäten frågar om vilken månad och år barnet föddes, på vilket sjukhus födseln ägde rum, och om barnet vistades i barnsal på BB. Då en enskild förlossningsavdelning snittade dussintals förlossningar per månad under denna period kan dessa uppgifter inte kopplas direkt eller indirekt till individen. Därför anses dessa uppgifter inte att vara personuppgifter.

Uppgifterna om när barnet föddes och om de vistades i barnsal kommer att grupperas på sjukhusnivå för att identifiera när ett sjukhus slutade använda barnsal. 

För att nå fram till personer som har hög sannolikhet av att ha fött barn mellan 1970 och 2000 har jag betalat för att lägga ut annonser på Facebook som visas för individer som bor i Sverige och är 45 år eller äldre i 2020. 

Frågor och svar

Mitt barn vistades enbart i barnsal därför att hen föddes för tidigt eller behövde särskild vård. Bör jag svara att barnet vistades i barnsal ändå?

Ja. Då hälsotillstånd är en känslig personuppgift enligt personuppgiftslagen och därmed kräver etiksprövning för användning inom forskning undviker jag att fråga om anledningen till att barnet vistades i barnsal eller ej. Med nog många svar för ett enskild sjukhus kommer det ändå att framgå när förändringar skedde då det syns att efter ett visst årtal vistas de flesta barnen inte i barnsal.

Barnet vistades en del av tiden med sin mamma och en del i barnsal. Hur bör jag besvara frågorna om vistelse i barnsal?

Besvara enligt var barnet vistades större delen av tiden. Om barnet var med sin mamma flera gånger om dagen för att ammas men i övrigt vistades i barnsal, bör man svara att barnet vistades i barnsal.

Om forskaren

Jag är doktorand inom nationalekonomi på de Fria Universitetet i Bryssel (Université Libre de Bruxelles). Detta projektet ingår i min avhandling. 

Jag är svensk-amerikan och har bott flera år i Lidköping. Klicka vidare för läsa mer om mina andra forskningsprojekt och för att se mitt CV. Om du har frågor angående projektet är du välkommen att kontakta mig via mejl på srosenbe@ulb.ac.be.

Till enkäten